Τα "Παραμύθια" σε αλβανική μετάφραση

Τα "Παραμύθια" σε αλβανική μετάφραση

Η Αλβανική εφημερίδα PLUS GAZETA ATHINA δημοσίευσε δύο από τα Παραμύθια της Αγάπης και της Ελπίδας σε μετάφραση στα αλβανικά από την Ιλίρα Αλίαϊ.
 

Πηγή: http://www.pga.al