Τα κοινά: Τι κοινό έχουμε

ΤΑ ΚΟΙΝΑ - ΤΙ ΚΟΙΝΟ ΕΧΟΥΜΕ: Συνέντευξη με τη Λουκία Ρικάκη 
του Βαγγέλη Ρητά