Τα Λόγια της Σιωπής στο εκπαιδευτικό υλικό του Ψηφιακού Σχολείου για τη Νοηματική Γλώσσα

Στο πλαίσιο του έργου «Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Ψηφιακής Διαμόρφωσης των σχολικών βιβλίων και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα Γλωσσικά μαθήματα, Ψηφιακή Διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων για τα Γλωσσικά μαθήματα, Αναζήτηση και Προσαρμογή πρόσθετου Εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας» (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας), το ντοκιμαντέρ της Λουκίας Ρικάκη Τα λόγια της σιωπής εντάχθηκε στο εκπαιδευτικό υλικό για την νοηματική γλώσσα:

Νοηματική γλώσσα

Στο βιβλίο σας γνωρίσατε το νοηματικό αλφάβητο της ελληνικής γλώσσας.

Δείτε ένα βίντεο (21:50min) για τη νοηματική γλώσσα από την Εκπαιδευτική Τηλεόραση.

Νοηματική γλώσσα

Μία από τις βασικότερες ανάγκες μας είναι η επικοινωνία και όχημά της ο λόγος. Όταν όμως τα πράγματα δεν μπορούν να λεχθούν με λόγια; Τότε καταφεύγουμε σε μια πρωταρχική μορφή επικοινωνίας, τη γλώσσα του σώματος. Οι σύγχρονες νοηματικές γλώσσες κινούνται σ' ένα ευρύ πεδίο και εξερευνούν το σώμα μιας κατεξοχήν σιωπηλής μορφής επικοινωνίας.

Δείτε το ντοκιμαντέρ (01:14:29min) «Λόγια της Σιωπής» της Λουκίας Ρικάκη από το Ψηφιακό Αρχείο της ΕΡΤ.

Μάθετε για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Dicta Sign.

    

Πηγή: Γλωσσικοί Κώδικες Επικοινωνίας