Π.Τ.Δ.Ε. Ρόδου - Ύλη μαθήματος "Διγλωσσία και δίγλωσση εκπαίδευση"

Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση: Ύλη Εξεταστικής Σεπτεμβρίου

(Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ρόδου)


Εξεταστέα ύλη
Α. Από το βιβλίο: Σκούρτου, Ε. (2011). Η Διγλωσσία στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg.
Τα κεφάλαια 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 15.

Β. Κάθε κεφάλαιο συνδέεται με παραδείγματα ή δραστηριότητες.

Κεφάλαιο Πρώτο
Γλώσσες και Διγλωσσία στον Κόσμο
Δραστηριότητες: (α) Δίγλωσσα κράτη (β) η Διγλωσσία στον τόπο μου

Κεφάλαιο Δεύτερο
Διγλωσσία, Γλωσσική Πολιτική και Σχολείο
Δραστηριότητα: Ταινία «Όνειρα σε Άλλη Γλώσσα» της Λουκίας Ρικάκη

http://www.youtube.com/watch?v=UiBzVyseWug

Κεφάλαιο Τρίτο
Η γλωσσική κοινότητα
Δραστηριότητες: “White Australia Policy”, “Aborigines”, “The Stolen Generation”
http://player.vimeo.com/video/15938553

Κεφάλαιο Τέταρτο
Η γλώσσα στην επικράτειά της
Δραστηριότητα: Ταινία της Λουκίας Ρικάκη «Ο Άλλος»

http://www.cinemanews.gr/v5/movies.php?n=2565

Κεφάλαιο Πέμπτο
Γλωσσική Πολυμορφία και Γλωσσική Μετατόπιση
Ταινία: «Μη φοβάσαι, μίλα»
http://www.youtube.com/watch?v=sg1K3o5Uyk4

Κεφάλαιο Έκτο
Η Πολυμορφία της Μίας Γλώσσας
Η Κυπριακή διάλεκτος
Αντρέας Παπαπαύλου Καθηγητής Γλωσσολογίας και ψυχογλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου
http://www.youtube.com/watch?v=esmYUZlhT3A

Κεφάλαιο Έβδομο
Διγλωσσία: Μία Νέα Θεωρία σε Εξέλιξη
Bilingual Babies
http://www.youtube.com/watch?v=GhbvmgOEivI

Κεφάλαιο Ένατο
Πρώτη / Μητρική Γλώσσα

Κεφάλαιο Δέκατο Τέταρτο
Διγλωσσία και Μάθηση: Οι Αντίπαλες και οι Συμπληρωματικές Υποθέσεις
Υπόθεση 1: Η Μέγιστη Δυνατή Έκθεση στη Γλώσσα Στόχο / Χρόνος ανά Δραστηριότητα
Υπόθεση 2: Χωριστή Υποκείμενη Γλωσσική Ικανότητα / Κοινή Υποκείμενη Γλωσσική Ικανότητα
Υπόθεση 3: Η Αλληλεξάρτηση των Γλωσσών
Υπόθεση 4: Τα Οριακά Επίπεδα (Threshold Hypothesis)
Υπόθεση 5: Καθημερινή γλώσσα, ακαδημαϊκή γλώσσα, διακριτές γλωσσικές δεξιότητες
Υπόθεση 6: Ημιγλωσσία, μία υπόθεση υπό απόσυρση
Υπόθεση 7: Η υπόθεση της κατανοητής εισερχόμενης πληροφορίας
Υπόθεση 8: Ο γραμματισμός, οι γραμματισμοί και ο διγραμματισμός ή το συνεχές του (εγ)γραμματισμού σε δύο γλώσσες

Κεφάλαιο Δέκατο Πέμπτο
Πρόταση 3: Το πλαίσιο για την ανάπτυξη της ακαδημαϊκής γλώσσας

Πηγή: Ύλη μαθήματος - έντυπο για κατέβασμα