Χρήση του ντοκυμαντέρ "Όνειρα σε άλλη γλώσσα" σε ερευνητικό πρόγραμμα για τον σχολικό εκφοβισμό

Το ερευνητικό πρόγραμμα «Στρατηγικές και δράσεις για αντιμετώπιση της εκφοβιστικής συμπεριφοράς που στηρίζονται σε θεωρητικά σχήματα που έχουν εγκυροποιηθεί» επιχορηγείται από το European Commission's Daphne III Programme (Πρόγραμμα Δάφνη JLS/DAP/2007-1/226) και εκπονείται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με εταίρους από 5 χώρες. Ο βασικός σκοπός αυτού του ερευνητικού προγράμματος είναι να κατευθύνει τα σχολεία και στις πέντε χώρες, οι οποίες εμπλέκονται ενεργά στο πρόγραμμα, να χρησιμοποιήσουν εμπειρικά δεδομένα, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν την εκφοβιστική συμπεριφορά μεταξύ μαθητών από διαφορετικό κοινωνικό αλλά και εθνικό υπόβαθρο. Αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα ενθαρρύνει όλους τους εμπλεκομένους και όλες τις σχολικές μονάδες να αναπτύξουν διαφορετικές δράσεις και στρατηγικές, οι οποίες να ανταποκρίνονται στο συγκείμενο της κάθε σχολικής μονάδας αλλά και στα ιδιαίτερα προβλήματα και προκλήσεις που αυτή αντιμετωπίζει.

 
Στο πλαίσιο της εκπόνησης του προγράμματος, το 2011, και μετά την παρακολούθηση του ντοκιμαντέρ «Όνειρα σε άλλη γλώσσα» της Λουκίας Ρικάκη στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας (ντοκιμαντέρ γυρισμένο πρόσφατα στο Διαπολιτισμικό Σχολείο της Φανερωμένης στην πράσινη γραμμή στην Κύπρο), υπήρξε επικοινωνία - με τη σύμφωνη γνώμη της Σχολικής Συμβούλου - με τη δημιουργό για την παραχώρηση του συγκεκριμένου ντοκιμαντέρ και την προβολή του σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.